ДГБоряна”, гр. Пловдив

е общинска детска градина

с предмет на дейност:

отглеждане, възпитаване

и обучение на деца

от 2 до 3 годишна възраст

до постъпването им в първи клас.

Обучение

Любопитно

Новини

ДГ  БОРЯНА

ДГ Боряна“ се намира в кв.Прослав. Открита е през 1978г.

 На 1. 03. 2009 г. се премества в  реконструираната сграда на ДГ Полет“.

В ДГБорянасе отглеждат 181 деца, разпределени в 6 групи по възраст.От тях две са подготвителните групи за училище.

   Детска ГрадинаБоряна”, гр. Пловдив  работи по “Програма за възпитание на детето от 2 до 7 годишна възраст” и “Програма за подготвителна група”, съобразена с държавните образователни изисквания на МОН.
За реализирането на образователното съдържание, децата работят с комплект учебни помагала
на изд.“Изкуства“.

 Мисията на детската градина е

Игри

За децата е важно да приемат новите неща под формата на забавления и игри.

Тук  може  да намерите сайтове, препоръчани за тях.

контакти

галерия

прием и такси

за нас

профил на купувача

бюджет

Актуалните новини в ДГБоряна